วิสัยทัศน์

การเรียนดี กิจกรรมโดดเด่น 

เน้นพัฒนาผู้เรียนควบคู่นวัตกรรมและคุณธรรม

สามารถติดต่อครูสุธน 

ได้ที่เบอร์ : 094-692-6039

สามารถคลิกเพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูล

ทุกกระบวนการของของกิจกรรมชุมนุม

สามารถคลิกเพื่อเข้าไปศึกษาข้อมูล

เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี

ลิงก์เล่มกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2566

โปรดคลิกที่มุมขวาของหน้าต่างด้านล่างนี้ เพื่อเปิดการใช้งานเต็มรูปแบบ

(คู่มือแนบอยู่ภายในลิงก์แล้วนะครับ)

เล่มกิจกรรมชุมนุม (RST Club) 2566

รายชื่อนักเรียนแต่ละชุมนุม ปีการศึกษา 2566

ผลการลงทะเบียนเลือกชุมนุม 2566 รอบสุดท้าย (แยกตามระดับและแยกตามชุมนุม)