ค่ายผู้นำลูกเสือและเนตรนารี 2565

RST Scout's readership camp 2022 

วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2565

ณ ค่ายลูกเสือท่าเสด็จ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 

อยากบอกอะไรกับ ผบ. และค่ายนี้ลองเขียนบอกกันได้นะ ^^

ภาพกิจกรรมค่ายผู้นำลูกเสือและเนตรนารี

แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมค่ายผู้นำฯ ในครั้งนี้ 

ตารางสรุปคะแนนรวมของกิจกรรมในแต่ละวัน

สรุปคะแนนรวมในกิจกรรมค่ายผู้นำลูกเสือและเนตรนารี 2565

กำหนดการเข้าค่ายผู้นำลูกเสือ ระหว่างวันที่ 25 - 27 ส.ค. 2565

รายชื่อครูประจำรถบัสในแต่ละคัน

รายชื่อนักเรียนประจำรถบัสในแต่ละคัน

เอกสารเกี่ยวกับการไปค่ายผู้นำลูกเสือและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565