ค่ายลูกเสือและเนตรนารี ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3

วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ค่ายลูกเสือนวภพ จ.สระบุรี

อยากบอกอะไรกับ ผบ. และค่ายนี้ลองเขียนบอกกันได้นะ ^^

ภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือและเนตรนารี

แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือฯ ในครั้งนี้ 

ตารางสรุปคะแนนรวมของกิจกรรมในแต่ละวัน

กำหนดการเข้าค่ายผู้นำลูกเสือ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ก.พ. 2566

รายชื่อครูประจำรถบัสในแต่ละคัน

รายชื่อนักเรียนประจำรถบัสในแต่ละคัน

เอกสารเกี่ยวกับการไปค่ายลูกเสือและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565